TEĎ UŽ SE NEBOJÍM

PŘIJÍT DOMŮ

#dávám_prostor21. – 28. listopadu

v kavárnách CrossCafe

DEJTE PROSTOR PRO ZMĚNU K LEPŠÍMU

Jmenuji se Naďa. Toulala jsem se po ulicích. Doma jsem být nechtěla, naši se totiž rozváděli. Štvalo mě to. Pak jsem objevila PROSTOR PRO. Můžu tu posedět, pustit si hudbu, zahrát si deskovku, pokecat s kámošema a probrat těžkosti s lidma, kteří tu pracujou. Tam mi pomohli a poradili, co dělat. Už je líp. A proč sem chodím? Tady přijdu na jiný myšlenky a je mi tu dobře.

PŘÍBĚHŮ ŠIKANY, ZANEDBÁVÁNÍ,
STRACHU A NEDŮVĚRY SLÝCHÁME
V PROSTOR PRO STOVKY.

Naší prací je dovést takové příběhy k lepším koncům. Díky nám se už Naďa nebojí chodit domů, Martin začíná věřit
lidem, Tereza našla kamarády, kterým na ní záleží, Jindra dokáže konečně řešit svoje trápení…

PODPOŘTE, PROSÍM, NAŠI PRÁCI

v týdnu od 21. až 28. listopadu nákupem samolepky nebo placky v královéhradeckých kavárnách CrossCafe.

PROČ TO VŠECHNO DĚLÁME?

V nízkoprahových klubech nabízíme dětem a mladým lidem ohroženým sociálně nežádoucími jevy bezpečný prostor pro trávení volného času a doprovázíme je obdobím dětství a dospívání. V klubu i v ulicích města jim poskytujeme prostřednictvím sociálních služeb pomoc a podporu v obtížných životních situacích.

PRO KOHO TU JSME?

Jedná se především o děti a mladé lidi ve věku 8 - 22 let z Hradce Králové, kteří

SE MOHOU NACHÁZET V OBTÍŽNÉ SITUACI

MOHOU MÍT POTÍŽE V OSOBNÍCH VZTAZÍCH

SE MOHOU DOSTÁVAT DO KONFLIKTU SE SVÝM OKOLÍM

MOHOU MÍT PROBLÉMY S BĚŽNÝM TRÁVENÍM VOLNÉHO ČASU

S ČÍM KLIENTŮM POMÁHÁME

VZTAHY
Učíme je zdravě fungovat v mezilidských vztazích.
PROBLÉMY
Pomáháme jim řešit jejich potíže.
ODPOVĚDNOST
Vedeme je k převzetí odpovědnosti za jejich jednání.
PRAVIDLA
Posilujeme jejich schopnost respektovat pravidla a společenské normy.
ZÁSTÁNÍ
Poskytujeme jim zastání před institucemi.
KRIZE
Nabízíme pomoc v krizové životní situaci.

VÍCE INFORMACÍ

CO ZNAMENÁ NÍZKOPRAHOVOST NAŠICH SLUŽEB?

Nízkoprahovost vnímáme jako maximální otevřenost, přístupnost a pružnost vůči dětem a mladým lidem, se kterými se setkáváme. Služby poskytujeme bezplatně, anonymně, není nutná žádná registrace a během jejich poskytování zajišťujeme bezpečný prostor.

 • 2

  NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ

 • 6

  SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC

 • 268

  DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ

 • 7429

  PŘÍPADŮ POSKYTNUTÉ POMOCI

PARTNEŘI KAMPANĚ

ZA VAŠI PODPORU DĚKUJEME

#dávám_prostor